Kopparkapslarna fungerar inte för ett slutförvar av kärnbränsle