Anförande av Kerstin Dreborg (MP) 13 oktober 2020, Östhammars kommun kommunfullmäktiga extrasammanträde