MKG Seminarium: SSM och Kärnavfallsrådet - i kompletteringsfasen