Svar på några frågor till Johan Svensson, rådman vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen angående SKB:s ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle m.m., mål M 1333-11