Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tar emot SKB AB:s Fud-2013 senast 30 september 2013