Kärnavfallsrådet: Internationellt symposium om de tekniska barriärerna i slutförvaret för använt kärnbränsle