KBS-3 och slutförvarsansökan - Lite hjälp med informationsflödet