Strålsäkerhetsmyndigheten behöver komplettera sin information vid risk för radioaktivt nedfall