Förordnande i Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet (M 2008:05), Protokoll utdrag

Publication date
2009-03-19

Se bifogad PDF.
Direktivet fins på: http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3260&dok_id=DIR2008:151

Se också http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3255&dok_id=B2_M2008:05 där det står:

Utredningen om översyn av lagstiftningen på kärnteknik- och strålskyddsområdet (M 2008:05)


Beteckning: M 2008:05
Departement: Miljödepartementet
Senast ändrad: 2009-04-01
Status: pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-12-11
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:151
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 22 december 2009.


Sammansättning


Särskild utredare: Persson, Ingvar, fr.o.m. 2009-01-01
Sakkunnig: Andersson, Lars, fr.o.m. 2009-02-05
Sakkunnig: Appelgren, Stefan, fr.o.m. 2009-02-05
Sakkunnig: Gerhardsson, Ansi, fr.o.m. 2009-02-05
Sakkunnig: Gustafsson, Åsa, fr.o.m. 2009-02-05
Sakkunnig: Lindquist Anderberg, Anne, fr.o.m. 2009-02-05
Sakkunnig: Yngvesson, Ulf, fr.o.m. 2009-02-05
Expert: Alarik, Oscar, fr.o.m. 2009-03-20
Expert: Bryntse, Göran, fr.o.m. 2009-03-20
Expert: Carlsson, Moa, fr.o.m. 2009-03-20
Expert: Christiansen, Anne, fr.o.m. 2009-03-20
Expert: Danielsson, Rickard, fr.o.m. 2009-03-20
Expert: Hedvall, Robert, fr.o.m. 2009-03-20
Expert: Hellström, Gunilla, fr.o.m. 2009-02-05
Expert: Hildingsson, Lars, fr.o.m. 2009-02-05
Expert: Höglund, Lars-Olov, fr.o.m. 2009-03-20
Expert: Jivander, Hans, fr.o.m. 2009-03-20
Expert: Josefsson, Bertil, fr.o.m. 2009-03-20
Expert: Jönsson, Kent, fr.o.m. 2009-02-05
Expert: Larsson, Carl-Magnus, fr.o.m. 2009-02-05
Expert: Liliemark, Charlotte, fr.o.m. 2009-03-20
Expert: Lindvall, Carl-Göran, fr.o.m. 2009-03-20
Expert: Marinko, Janez, fr.o.m. 2009-03-20
Expert: Mellander, Hans, fr.o.m. 2009-03-20
Expert: Norderyd, Henny, fr.o.m. 2009-03-20
Expert: Ordéus, Sven, fr.o.m. 2009-03-20
Expert: Setzman, Erik, fr.o.m. 2009-03-20
Expert: Skånberg, Lars, fr.o.m. 2009-02-05
Sekreterare: Sandgren, Pernilla, fr.o.m. 2009-01-01
Publication year
Attachment Size
miljodepartmentet20090319stralskydd.pdf 367.03 KB