Foton från Mark- och miljödomstolens huvudförhanding sept.-okt. 2017 om Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) KBS-3 ansökan

Author(s)
Publication date
2017-10-24

Foto: Miles Goldstick, 2017

Stockholm, torsdag 7 september | Gimo: måndag 9 oktober, torsdag 12 oktober | Stockholm: | tisdag 24 oktober, torsdag 26 oktober

Stockholm, torsdag 7 september 2017
Index


2017-09-07_09.13.31milesg.jpg (4,2 MB)

Gimo, måndag 9 oktober 2017
Index


2017-10-24_09.01.22milesg.jpg (2,3 MB)

Gimo, torsdag 12 oktober 2017
Index


2017-10-12_08.30.24milesg.jpg (2,3 MB)

Stockholm, tisdag 24 oktober 2017
Index


2017-10-24_09.01.17milesg.jpg (3,7 MB) |


2017-10-24_09.01.20milesg.jpg (4,8 MB) |


2017-10-24_09.01.22milesg.jpg (4,8 MB) |


2017-10-24_09.01.30milesg.jpg (4,9 MB) |


2017-10-24_09.01.35milesg.jpg (4,4 MB)

Stockholm, torsdag 26 oktober 2017
Index


2017-10-26_08.59.48milesg.jpg (4,8 MB) |


2017-10-26_09.00.02milesg.jpg (4,8 MB) |


2017-10-26_09.02.17milesg.jpg (4,0 MB) |

Publication year