Östhammars kommuns Dialogturné 2013

Monday 8 April 2013 - Thursday 26 September 2013
Östhammars kommun

Källa: http://www.osthammar.se/sv/slutforvar/Dialogturne/

TurnéplanTurnéplan som PDF (2,2 MB)

Senaste turnéplan med plats och tid

Mellan april och september 2013 åker kommunens slutförvarsenhet, översiktsplanens tjänstemän och lokala politiker ut på turné. Vi kommer att besöka ett trettiotal platser i och utanför kommunen.

Vi vill veta vad du tycker
Hur ska vi utveckla Östhammars kommun? Vi vill veta hur din vardag ser ut, hur du reser och vad du gör på fritiden. Vi vill veta hur du skulle beskriva världens bästa lokalsamhälle och vilka idéer du har som kan hjälpa Östhammars kommun att bli det. Ingen fråga är för stor eller liten

Vi vill föra dina synpunkter vidare
Östhammars kommun är föreslagen som plats för ett slutförvar för Sveriges använda kärnbränsle. Ett slutförvar måste vara säkert i minst 100 000 år och det finns ingen färdig lösning någonstans i världen. Östhammars kommun deltar frivilligt i processen och spelar en unik roll i den. Vad tycker du om förslaget? Hur vill du att kommunen informerar dig om vad som händer i granskningssprocessen? Vad vill du påverka?

Kommunen och slutförvaret | Lämna synpunkt här! |
Översiktsplan 2015 - på väg mot världens bästa lokalsamhälle