MKG Seminarium om slutförvaring av kärnavfall i Forsmark

Monday 17 October 2016
Östhammar

Källa: http://www.mkg.se/osthammar-seminarium-om-slutforvaring-av-karnavfall-i…

Naturskyddsföreningen Uppsala län/Östhammar och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, inbjuder till en informationskväll:

Slutförvaring i Forsmark 

Tid: 17 oktober, kl.18:30, eko-fika med smörgås från kl.18
Plats: Equmeniakyrkan (fd Missionskyrkan), Svarvaregatan 6, Östhammar
Anmälan: Frivillig. Vill du ha eko-fika med smörgås eller har frågor, kontakta Åse Augustson augustson_sigyn@hotmail.com senast söndagen den 16 oktober.

Program:
Förhandlingar hos Mark- och miljödomstolen angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle planeras att ske våren 2017.

• Hur ser Naturskyddsföreningen och MKG på ansökan? Vad kan komma att hända framöver?

• Rapport från konferens i Sheffield, Storbritannien, juni 2016 om utveckling av metoden ”djupa borrhål” för slutförvaring av använt kärnbränsle

• En ansökan om att få bygga till befintligt slutförvar för kortlivat radioaktivt driftsavfall i Forsmark, SFR, med ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall prövas nu av Mark- och miljödomstolen och SSM. Vad händer i de prövningarna?

Johan Swahn, kanslichef på MKG informerar och svarar på frågor.

Affisch till informationskvällen >>