Film: Säker slutförvaring sökes ("Journey to the Saftest Place on Earth")

Friday 23 January 2015 - Saturday 31 December 2016
SVT Kunskapskanalen

Tillgängligt till 31 december 2016 på:
http://www.ur.se/Produkter/186437-Saker-slutforvaring-sokes

Källa: http://www.svt.se/tv-tabla/SVTK/2015-01-21/

Fredag 21 januari, kl. 20.05

Målet är att finna en säker plats för slutförvaring av kärnavfall. Det kräver både politisk vilja och geologisk stabilitet. Filmaren Edgar Hagen undersöker förslag till förvaringsplatser i olika delar av världen och träffar kärnfysiker, aktivister och motståndare som reflekterar över frågan. Från UR.

Även i K 18 och 21/1

Visas i SVT URplay till 2016-12-31 på
http://www.ur.se/Produkter/186437-Saker-slutforvaring-sokes

Original titel: Journey to the Safest Place on Earth.

Klipp (36:16 - 36:26): "Vi åker till Sverige, till en kommun som frivilligt tackat ja till slutförvarng av högaktivt kärnavfall."

Östhammar klipp