Skrota kärnkraftsindustrins KBS-metod för det långlivade, högaktiva avfallet, Pressmeddelande från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen 29 mars 2009

Author(s)
Publication date
2009-03-29

Mot bakgrund av regeringens utspel att bygga ut kärnkraften vill vi påminna om att en överväldigande majoritet av svenska folket röstade för en avveckling i folkomröstningen om kärnkraften 1980. Regeringens brist på respekt för folkomröstningen är djupt odemokratisk. Regeringen frångår också sina löften inför valet att inte öppna för nya kärnkraftverk under mandatperioden. Regeringsutspelet om ny kärnkraft är förvånande mot bakgrund av att argumenten mot kärnkraft aldrig varit starkare än nu. Kärnkraften är dyrare än förnybar elproduktion och energieffektiviseringar, den är onödig mot bakgrund av det stora elöverskottet som Sverige får närmaste decenniet. Kärnkraften är också farligare än vid tiden för folkomröstningen på grund av terrorhoten. Avfallsfrågan är långt ifrån löst. Nyligen skrinlade Obama USAs kärnkraftsindustris förslag på att förvara det långlivade, högaktiva avfallet i Yucca Mountains i Nevada-öknen trots att  projektet  redan har kostat minst 10 miljarder dollar. Vi hoppas nu att svenska regeringen ska ta intryck av Obamas beslutsamhet att ta vetenskapliga fakta på allvar och skrinlägga den svenska kärnkraftsindustrins vansinniga förslag, att förvara det långlivade avfallet i vattenfyllda bergrum under Forsmark eller Oskarshamn. Den lösningen kommer heller inte att fungera, vilket oberoende forskare har påpekat. Det är angeläget att avfallet kan flyttas om det händer något oförutsett de närmaste miljoner åren. Därför kräver vi en förvaringsmetod som möjliggör återtagbarhet av avfallet, dock inte i syfte att utgöra bränsle i kärnkraftverk eller att göra  atombomber. 

Uttalande antaget av styrelsen i samband med Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens årsmöte i Uppsala, 29 mars. 

Göran Bryntse, Tekn Dr
ordf. i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Publication year