The Final Declaration of the VIII Baltic Sea NGO Forum 2009 in Elsinore

Publication date
2009-03-01

See attached PDF (in English). Source: http://www.balticseango.net/BSNGOForum2009.htm

 

Översättning av den del som handlar om kärnkraft

Kärnkraft är inte en lösning på klimatproblemen och är inte CO2 neutral. Östersjön är enligt HELCOM det mest radioaktiva hav i hela världen! (Se sida 17 i http://www.helcom.fi/stc/files/Krakow2007/HazardousSubstances_MM2007.pdf.)

Som granländer, så ger internationella konventioner oss laglig rätt och vi har moralisk plikt att motsätta oss slutförvar vid Östersjön av högradioaktivt använt kärnbränsle. Därför kräver Baltic Sea NGO Forum’s arbetsgrupp om miljö och klimatförändring ett stop för alla nya kärnkraftsanläggningar vid Östersjön, ett stop för internationella sjötransporter av  radioaktivt avfall genom Östersjön och en avvisning av en slutförvar för högaktivt använt kärnbränsle vid Östersjön.

Vi kräver handling för att sätta stop för kontinuerliga utsläpp av uppvärmd vatten från kärnkraftverken som ökar blomningen av giftiga blå-gröna alger, slår ut fiskenas yngleplatser och sätter fart på eutrofieringen. Nya slutsatser från Ryssland, Storbritannien och USA visar att ofattbara mängder av fiskeliv förstörs i intagen av kylvatten till kärnkraftreaktorerna, upp till hälften av kommersiella fångsterna för vissa arter. - Läs hela uttalandet (på engelska).

Publication year
Attachment Size
bsngo_final_declaration20090301.pdf 78.74 KB