Archive

Found 661 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2010
Makhijani Arjun.  2010-04-08.  The Mythology and Messy Reality of Nuclear Fuel Reprocessing. The Institute for Energy and Environmental Research.  Download: makhijani_reprocessing20100408.pdf (441.75 KB)
Conway Adam, Rundberg Anna-Linnéa, Jansén Dan.  2010-03-05.  Granskning av SKB:s miljökonsekvensbeskrivning för "Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle". Ålands Natur och Miljö r.f. och Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland.  Download: MKBInlaga_AlandN_AAA20100305.pdf (104.94 KB)