Archive

Found 60 results

Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is R  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q [R] S T U V W X Y Z   [Show ALL]
R
Goldstick Miles.  2011-12-19.  The Review Process in Sweden for Management of Spent Nuclear Fuel. The Swedish Environmental Movement’s Nuclear Waste Secretariat (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas).  Download: kbs3_review_process20111219.pdf (1.96 MB)
Busby Chris.  2010-08-15.  Russian fires and Chernobyl fallout. ECRR Baltic Sea Office.  Download: busby20100815russian_fires_and_chernobyl.pdf (611.24 KB)
Ebbesson Jonas.  2006-11.  Rättsliga förutsättningar för slutförvar av kärnavfall Promemoria åt KASAM, 15 november 2006. Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM).  Download: ebbesson20061115.pdf (270.8 KB)