Archive

Found 1 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: Author is Ebbesson, Jonas  [Clear All Filters]
2006
Ebbesson Jonas.  2006-11.  Rättsliga förutsättningar för slutförvar av kärnavfall Promemoria åt KASAM, 15 november 2006. Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM).  Download: ebbesson20061115.pdf (270.8 KB)