Archive

Found 94 results

Sort by: [ Author  (Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is S  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R [S] T U V W X Y Z   [Show ALL]
S
Sundqvist Göran.  2004-04.  Constrained Deliberation: Public Involvement in Swedish Nuclear Waste Management. STAGE (Science, Technology and Governance in Europe).  Download: sundqvist200404.pdf (219.34 KB)
Sundqvist Göran.  2005.  Expertisens gränser och samhälleliga utbredning Exemplet slutförvaring av kärnavfall. SCORE - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.  Download: sundgvist2005a.pdf (305.88 KB)
Sundberg Robert.  2009-02-04.  Ny atomkraft? Nej tack!  Download: sundberg20090204atomkraft.pdf (219.48 KB)
Stormvall Joachim.  2020-06-16.  Yttrande över kärnbränsleförvarsansökan juni 2020. Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss).  Download: oss200616yttrande-over-karnbransleforvarsansokan.pdf (141.58 KB)