Archive

Found 20 results

Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is R  [Clear All Filters]
Film
Miscellaneous
Kerstin Wim, de Rijk Peer, de Roo Alexander, Storm van Leeuwen Jan Willem.  2000-10.  Coming Clean - How Clean is Nuclear Energy? Groenlinks in the European Union. The Greens / European Free Aliance.  Download: groenlinks200010.pdf (1.29 MB)
Conway Adam, Rundberg Anna-Linnéa, Jansén Dan.  2010-03-05.  Granskning av SKB:s miljökonsekvensbeskrivning för "Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle". Ålands Natur och Miljö r.f. och Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland.  Download: MKBInlaga_AlandN_AAA20100305.pdf (104.94 KB)
Roche Pete.  2005-04.  Is nuclear power a solution to climate change? no2nuclearpower.org.uk.  Download: roche200504.pdf (351.62 KB)
Rosenkranz Gerd.  2006.  Nuclear Power - Myth and Reality: The risks and prospects of nuclear power. Heinrich Böll Foundation and World Information Service on Energy (WISE).  Download: rosenkranz2006.pdf (428.06 KB)
Rimmerfors Paul.  2008-11-28.  Självsäker miljöminister på hal is. Miljömagasinet, Nr. 48, 28 november 2008, s. 6.  Download: MM08-48-sid06.pdf (824.48 KB)