Archive

Found 52 results

Sort by: [ Author  (Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is L  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K [L] M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
L
Lüning Maria.  2005-11.  Utsläpps- och omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna 2002-2004. Statens strålskyddsinstitut. SSI rapport: 2005:19. ISSN 0282-4434. 148 sidor.  Download: ssi-rapp-2005-19.pdf (1.9 MB); ssi-rapp-2005-19s55summa.pdf (12.75 KB)
Lovins Amory B.  1976-10.  Energy Strategy: The Road Not Taken? Reprinted from Foreign Affairs, October 1976 in Friends of the Earth’s "Not Man Apart" November 1977.  Download: E77-01_TheRoadNotTaken.pdf (143.63 KB)
Löfquist Lars.  2008-03.  Ethics Beyond Finitude Responsibility Towards Future Generations And Nuclear Waste Management. Ph.D. thesis Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen, Etik och Religionsfilosofi.  Download: lofqvist.thesis_fulltext2008.pdf (1.58 MB)
Lindstrand Åsa, Jivander Hans, Swahn Johan.  2020-10-11.  Varför inväntar inte Östhammar besked om kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet? Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), Östhammars Naturskyddsförening, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).