Huvudförhandling på miljödomstolen om SKB:s ansökan att bygga KBS-3

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Tue 05 Sep 2017 - Thu 26 Oct 2017
Nacka, Oskarshamn, Gimo, Nacka

Se: Strålsäkerhetsmyndighets och Miljödomstolens tidplaner eller Förhandlingsordning 2017-07-04 (aktbilaga 558, PDF, 251 KB).