Archive

Found 364 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Asc)]
Filters: Lang is svenska  [Clear All Filters]
2004
2005
Sundqvist Göran.  2005.  Expertisens gränser och samhälleliga utbredning Exemplet slutförvaring av kärnavfall. SCORE - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.  Download: sundgvist2005a.pdf (305.88 KB)
Lüning Maria.  2005-11.  Utsläpps- och omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna 2002-2004. Statens strålskyddsinstitut. SSI rapport: 2005:19. ISSN 0282-4434. 148 sidor.  Download: ssi-rapp-2005-19.pdf (1.9 MB); ssi-rapp-2005-19s55summa.pdf (12.75 KB)