Förvaring av kärnavfall - slutet eller öppet? (Seminarium arrangerad av Gröna Kvinnor och Milkas)

Friday 16 November 2018
Uppsala

Inbjudan som PDF (297 KB, uppdaterat 8 november 2018)

Seminariet ge möjligheter att öka kunskaperna om slutförvar av kärnavfall och om de alternativ som finns - slutet eller öppet? Detta i den process som pågår inför ett regeringsbeslut om att förlägga ett slutförvar i Forsmark, Östhammar. Även Miljöbalkens försiktighetsprincip och information om EU regler belyses.

Datum och tid (fri enté): fredag 16 november 2018, kl. 15.00 – 18.00
Start 14:45 med välkommen mingel och fikabuffé (efter anmälan till kihkokhk07@gmail.com)
Plats: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala
Moderator: Kirsti Kolthoff, Gröna kvinnor
Preliminär föreläsare (flera har tillfrågats): (Uppdaterat 7 november 2018)
Göran Bryntse, ordförande SERO
Eva Hallström, Jordens vänner
Ewa Larsson, Gröna kvinnor

Samtal med bland andra Josia Hort, Stockholm, miljöjurist, Naturskyddsföreningen, Eva Linderoth, Uppsala, ordförande i Milkas, och inbjudna från olika partier, berörda myndigheter och organisationer.

Kontakt: Kirsti Kolthoff, Gröna Kvinnor,
e-post: kihkokhk07@gmail.com