Sista dag för synpunkter till SSM på SKB:s ansökan att bygga ut SFR

Öppet / slutet möte: 
öppet
Sun 11 Mar 2018
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Källa: Kungörelse av ansökan om tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet (SFR)
(med länk till ansökningshandlingar och kompletterinngar)

SKB:s ansökan enligt kärntekniklagen att bygga ut SFR kungjordes av Strålsäkerhetsmydigheten (SSM) 11 december 2017 (se länk ovan).

Synpunkter ska lämnas till Strålsäkerhetsmydigheten senast 11 mars 2018.

För mer info se: http://www.mkg.se/skb-kompletterar-ansokan-om-sfr-2-for-andra-gangen