Mötesplats SKB, 4 november 2020

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Wed 04 Nov 2020
Digitalt

Källa: E-post utskick av SKB, 7 september och 20 oktober 2020
Anmälan via epost till sara.perhat@skb.se
Under seminarierna kommer det finnas möjlighet att ställa frågor digitalt.

Mötesplats SKB 2020
Plats: ​Digitalt
Datum och tid
4 november kl. 10.00 – 11.00
Vi är redo – Tillsammans tar vi hand om framtiden

I Sverige pågår tillståndsprövningen för slutförvaret för använt kärnbränsle och SKB:s lösning har granskats av myndigheter och domstol. Oskarshamns kommun har fattat sitt beslut om inkapslingsanläggning och Östhammars kommun planerar att fatta sitt vetobeslut under hösten. Därefter väntas beslut från regeringen. Genomförandet innebär stora investeringar för att säkerställa att vår generation tar hand om avfallet på ett säkert sätt och är ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

SKB inbjuder till två digitala seminarier under hösten för att belysa SKB:s planerade projekt från olika perspektiv. SKB:s vd Johan Dasht medverkar och tillsammans med andra inbjudna aktörer förs samtal om arbetet i det svenska kärnavfallsprogrammet.

Under seminarierna kommer det finnas möjlighet att ställa frågor digitalt.

Anmäl dig redan nu

Välkommen!

Agenda kl. 10:00-11:00 (uppdaterad 20 oktober 2020)

Inledning av moderator Anna Bellman

Tillsammans tar vi hand om framtiden
Samtal med SKB:s vd Johan Dasht

Myndigheternas roll i den kommande processen
Nina Cromnier, generaldirektör SSM
Göran Enander, landshövding Länsstyrelsen i Uppsala län

Kommunernas fortsatta arbete och hur ser de på framtiden
Jacob Spangenberg, KSO Östhammars kommun
Andreas Erlandsson, KSO Oskarshamns kommun

Panelsamtal
Lars Hjälmered M
Camilla Brodin Kd
Marlene Burwick S
David Ling Grön ungdom

Avslutande samtal Johan Dasht, vd SKB och Anna Bellman

1 oktober kl. 13.00 – 14.00
SKB:s stora byggprojekt – Investeringar, jobb och kompeten

Inspelning arkiverat på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=KgWNeF6ZY2s&feature=emb_logo
(börjar ca. 21:16)

Moderator Anna Bellman hälsar välkommen och introducerar ämnet för dagen
SKB:s vd Johan Dasht – SKB:s stora byggprojekt

Investeringar för ett starkare Sverige och betydelsen av SKB:s projekt för kommuner och regioner
Tomas Stavbom, Regionchef Uppsala län, Stockholms Handelskammare

Politiskt samtal med nationella och lokala politiker
Alexandra Anstrell, riksdagsledamot (M)
Rickard Nordin, riksdagsledamot (C)
Margareta Widén-Berggren, kommunalråd Östhammar (S)
 
Avslutning med Johan Dasht och Anna Bellman

Johan Dasht, verkställande direktör
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB

Har du en kollega som gärna vill delta, meddela sara.perhat@skb.se