Miljödomstolens yttrande till regeringen om SKB:s KBS-3 ansökan

Öppet / slutet möte: 
öppet
Tue 23 Jan 2018
Nacka Tingsrätt

Den 5 september 2017 informerade domstolen att de planerar att yttra sig till regeringen senast 22 december 2017. Den 5 december 2017 meddelande domstolen att de väntar till 23 januari 2018 (se Aktbilaga 839 på www.mkg.se/aktbilagor).

 Se också: Strålsäkerhetsmyndighets och Miljödomstolens tidplaner