MKG seminarium om slutförvarsprövningen och SFR

Thursday 16 May 2013
Stockkholm

Källa: http://www.mkg.se/mkg-seminarium-om-slutforvarsprovningen-och-sfr

På eftermiddagen torsdagen den 16 maj arrangerar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning ett öppet seminarium i Stockholm med inbjudna talare från Strålsäkerhetsmyndigheten. Seminariet kommer att handla om prövningsprocessen om ett slutförvar för använt kärnbränsle samt aktuella frågeställningar som rör SFR, slutförvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall.

Tid: kl.14-16 den 16 maj
Plats: Bergrummet på Scandic Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm
Anmälan: Vi vill ha en föranmälan senast den 13 maj för att kunna beräkna fikat. Maila Christine Anvegård, christine.anvegard[at]mkg.se, eller ring 031-7110092.

Program:
- Prövningen av ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle
Ansi Gerhardsson, enhetschef på SSM:s enhet för slutförvaring av radioaktivt avfall.
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade i mars 2011 in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning vid Oskarshamns kärnkraftverk. SSM arbetar med granskningen av ansökan och har begärt in kompletteringar i olika frågor. Myndigheten är dessutom en viktig aktör i den parallella miljöprövningen vid mark-och miljödomstolen.

- Fikapaus

- Tillsynen av SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, och frågeställningar inför en kommande ansökan om ett nytt slutförvar, SFR 2
Anders Wiebert, utredare på SSM:s enhet för drift och avveckling.
SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, togs i drift 1988. Avfallet förvaras på drygt 50 meters djup i tunnlar under havet utanför Forsmark. Strålsäkerhetsmyndigheten bedriver tillsyn av slutförvaret. Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, som driver SFR, planerar att lämna in en ansökan om att få bygga och driva ett nytt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall, SFR 2. Det pågår ett samråd inför inlämnandet av ansökningarna.

Inbjudan till seminariet >>