Inställt: Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium om den fortsatta tillståndsprocessen för ett slutförvar för använt kärnbränsle

Monday 4 December 2017
Stockholm

Inställt 28 november 2017

Källa: http://www.karnavfallsradet.se/seminarier

Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium om den fortsatta tillståndsprocessen för ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Tid: 4 december, ca kl 13.00–17.00
Plats:  Garnisonen konferens, Stockholm.

Anmäl er senast den 20 november till karnavfallsradet@regeringskansliet.se