Kärnavfallsrådet seminarium: Strålningsriskerna för slutförvar för använt kärnbränsle. Vad blir konsekvensen för människor och biota om dosgränsen överskrids?

Tuesday 3 November 2015
Stockholm

Inbjudan 1 september 2015 (PDF, 378 KB) | Program (uppdaterad 2015-10-02, PDF, 423 KB)

Källa: http://www.karnavfallsradet.se/utfragningar-seminarier

Strålningsriskerna för slutförvar för använt kärnbränsle. Vad blir konsekvenserna för människor och biota om dosgränsen överskrids?

Datum: Tisdagen 3 november 2015, kl. 9.00–17:00
Anmälan: till karnavfallsradet@regeringskansliet.se senast den 21 oktober.
Deltagare bjuds på lunch, vänligen meddela specialkost i din anmälan.

Den 3 november 2015 bjuder Kärnavfallsrådet till ett seminarium i samarbete med Nationalkommittéen för strålskyddsforskning vid KVA. Syftet med seminariet är att beslysa bakgrunden och de säkerhetskrav som ställs gällande strålningsrisker från slutförvaret, samt osäkerheter gällande bedömning av dessa risker och vad det skulle innebära om dosgränserna överskrids.