Archive

Found 644 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Asc)]
2006
Hegelund Per.  2006-10-06.  The Radioactive Contamination of the Baltic Sea. Baltic Sea NGO Forum, Stockholm, 5-7 October 2006.
Westerlund Staffan.  2006-11.  Bakgrundsdokument till Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) från miljörättslig synpunkt. Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM).  Download: westerlund2006115.pdf (217.21 KB)
Ebbesson Jonas.  2006-11.  Rättsliga förutsättningar för slutförvar av kärnavfall Promemoria åt KASAM, 15 november 2006. Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM).  Download: ebbesson20061115.pdf (270.8 KB)
2007